It's a wonder I haven't abandoned all my ideals. They seem so absurd and impractical. Yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart.

Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van den mens geloof.

More information about this quote

Authentication Score 2

Citation

Frank, Anne. Journal entry. 15 July 1944.