People commonly travel the world over to see rivers and mountains, new stars, garish birds, freak fish, grotesque breeds of human; they fall into an animal stupor that gapes at existence, and they think they have seen something.

Man reiser i Almindelighed Verden rundt for at see Floder og Bjerge, nye Stjemer, spragled Fugle, vanskabte Fiske, latterlige Menneskeracer, man hengiver sig til den dryriske Stupor, der gloer paa Tilvaerelsen, og man mener at have seet Noget.

More information about this quote

Authentication Score 0

Original Citation

Kierkegaard, Soren [published as Johannes de silentio]. Frygt og Bæven [Fear and Trembling]. Copenhagen: C. A. Reitzel, 1843.

Current Citation

Kierkegaard, Soren. Fear and Trembling, translated by Alastair Hannay. Penguin Classics, 1986.