Technology is a useful servant but a dangerous master.

Også om teknikken gjelder det at den er en nyttig tjener, men en farlig herre.

Christian Louis Lange

Authentication Score 3

Citation

Lange, Christian. Nobel Lecture. Nobel Peace Prize cermony. 13 Dec. 1921, Norwegian Nobel Institute, Oslo, Norway.