Poetry surrounds us everywhere, but putting it on paper is, alas, not so easy as looking at it.

De poezij omgeeft ons overal doch het op papier brengen er van is iets wat helaas niet zoo grif gaat als het kijken.

More information about this quote

Authentication Score 3

Original Citation

Van Gogh, Vincent. Letter to Theo van Gogh. 18 Mar. 1883.

Current Citation

Van Gogh, Vincent. Dear Theo: The Autobiography of Vincent Van Gogh, edited by Irving Stone and Jean Stone. Plume, 1995.